می کاموخا 1

می کاموخا 1

نام و نام خانوادگی : راو اسحق بعلنث

نوع اثر: تفیلا   لهجه: فارسی سلیس   زمان: 2010    مکان: نیویورک

توضیحات: ترجمه می کامو ا مرتبط به شبات زاخور

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: راو اسحق بعلنث
تفیلا
لیست همه تفیلا ها
فارسی سلیس
لیست همه لهجه های فارسی سلیس

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید