واسونک

واسونک

نام و نام خانوادگی : داریوش شیرا خوان

نوع اثر: ترانه   لهجه: شیرازی   زمان: 2005    مکان: اورشلیم

توضیحات:

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: داریوش شیرا خوان
ترانه
لیست همه ترانه ها
شیرازی
لیست همه لهجه های شیرازی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید