سازمان بانوان یهود ایران
 

سازمان بانوان یهود ایران


 

 
   
 

 

1

هیئت بانوان ایرانیان یهودی، همراه با دانشجویان پرستاری 1949 میلادی
 

 

سازمان بانوان یهود ایران از سال1947 تا سال 1979 در ایران نقش با اهمیتی را در انجام امور خیریه فرهنگی و تربیت نونهالان بعهده داشت. انگیزه تشکیل این سازمان مشاهده شرایط سخت و دشوار زندگی مادران و کودکان و احتیاج شدید آن ها به کمک های فرهنگی واجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم بود. این سازمان در ابتدا با ابتکار دو دوشیزه ی جوان طرح ریزی شد و چند ماهی به فعالیت پرداخت سپس از جمع گسترده تری از بانوان یهودی طلب یاری نمود و مانند هز نهال تازه ای رشد نمود و متشکل گردید.
تشکیلات سازمان بانوان یهود ایران راهی بس دشوار را پیمود ولی اراده و پشتکار توشه ی این خواهران مصمم و نیکوکار بود. خوشبختانه همکاری های نیکوکاران ایرانی و آمریکن جوینت باعث گردید که آوازه ی نام و فعالیت های این خانم های نیکوکار در معیارهای گسترده تری ادامه یابد و شعیات آن به ترتیب در شهرستان های همدان، اراک، شیراز، اصفهان و آبادان تشکیل گردد. سازمان بانوان یهود ایران با پیوستن یه سازمان های کشوری و جهانی و شرکت خود در کنگره های بین المللی و سمینارها نام زنان یهود ایران را به گوش جهانیان رساتید. پاره ای از فعالیت های سازمان را می توان به ترتیب زیر ذکر نمود:
1- تشکیل کلاس های خیاطی، اکابر، عبری و انگلیسی و کمک های اولیه .
2- کمک به آسیب دیدگان و پناهندگان و همیاری با صلیب سرخ در سوانح غیر مترقبه و مواقع اضطراری مانند زلزله و سیل.
3- همکاری در برنامه غذایی دانش آموزان مدارس اتحاد تهران.
4- تأسیس پرورشگاه های شماره 1و 2 در تهران و شهرستان های شیراز، اصفهان و همدان تحت نظارت هیئت مدیره هر شهرستان .
5- کمک های مالی و جنسی به بیمارستان جدید التأسیس کانون خیرخواه .
6- شرکت در برنامه های دفاع غیر نظامی.
7- عضویت در شورای بین المللی زنان یهود و شورایعالی جمعیت های زنان ایران.
8- تأسیس کلاس های بهیاری و پرستاری.
9- تأسیس کلاس های تربیت مغلم با همکاری آمریکن جونیت.
10- تأسیس باشگاه بهداشتی مادران و کودکان در خیابان های سیروس و گرگان.
11- تشکیل سمینارهای امور اجتماعی با شرکت نمایندگان شهرستانها.
12- تشکیل کلاس های مبارزه با بیسوادی جهت زنان سالمند و کودکان.
13- پذیرش تعدادی دانشجو از آموزشگاه خدمات اجتماعی برای گذراندن دوره کارآموزی در پرورشگاه ها .
14- فعالیت مستمربرای احقاق زن و دختر یهودی ایرانی که طی شانزده سال تماس با مراجع داخلی و شرکت در گروه های زنان یهود در کشورهای مختلف جهانی بعمل آمد و بالاخره در دوران نمایندگی یوسف کهن در مجلس شورای ملی به ثمر رسید.
15- اعزام چند تن از فارغ التحصیلان کلاس های بهیاری و پرستاری به انگلستان برای ادامه تحصیل.
16- اعزام دو نفر از مشاورین پرورشگاه ها برای ادامه تحصیل به آمریکا تحت نظر شورای زنان آمریکا.
17- اعطای بورس و وام شرافتی بدون بهره به دانشجویان واجد شرایط.
18- ترجمه و نشر دو جلد کتاب «نیایش زن یهودی» برای اولین بار و چند جلد کتاب داستان کودکان.
19- تشکیل کلاس یرای تربیت کودکان غیر طبیعی.
20- ترتیب مجالس شب نشینی، گاردن پارتی و بالماسکه برای تأمین هزینه ی سازمان.
21- تشکیل فروشگاه خیریه موقت بفاصله ی هر شش ماه یکبار.
22- انتشار بولتن سازمان که سالانه در چند شماره منتشر می شد.
23- ترتیب تورهای آموزشی ئ بازدید از پیشرفت های کشوری.
24- ترتیب مراسم بت میتصوای گروهی براتوی اولین بار که جمعاً شامل 89 دوشیزه 13 ساله گردید.
25- بازدید از پرورشگاه های سازمان توسط شخصیت های مملکتی و جهانی مانند خانم النور روزولت .
26- تشکیل نمونه ای از پرورشگاه های مدرن در نمایشگاه جهانی فعالیت زن در سال 1339 که مورد بازدید شهبانو فرح پهلوی نیز قرار گرفت.
27- تأسیس سازمان دوشیزگان یهود وابسته به سازمان بانوان.
28- تأسیس پرورشگاه های شماره 1 در خیابان سیروس در سال 1332 و شماره 2 در خیابان فاطمی در سال 1361 با نام مهد کودک از شاخص ترین فعالیت های اعضای این سازمان به ویژه با همت خانم ملیحه کشقی و خانم شمسی حکمت بود، که در طی بیش از نیم قرن با کمک و همیاری اداره جوینت و جمعی از خیر اندیشان یهودی، خدمات در خور توجه ی را به خانواده ها و کودکانشان انجام دادند.
جمعی از بانوان خیراندیش جامعه یهودی در ایران در سال های بعد از انقلاب به دنبال فعالیت های گذشته سازمان بانوان، هیئت مدیره جدیدی تشکیل داده به نام جامعه زنان یهودی سرپرستی بعضی از امور را در دست گرفته و ساختمان مهد کودک سازمان بانوان را مورد استفاده قرار داده اند. آنان توانسته اند فعالیت های چشمگیری در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و ارشاد کسب نمایند. به ویژه فرنگیس حدیم که تا واپسین لحظات زندگی تا سال 1390 خورشیدی (2011 میلادی) به عنوان رئیس سازمان بانوان یهود ایران، وظایف خطیری را به انجام رسانید.

اسامی هیئت مدیره سازمان بانوان یهود در تهران از سال 1947 تا 1978

نـــام به ترتیب طول خدمت مدت زمان خدمت

شمسی مرادپور- حکمت رئیس کل و مسئول سازمان-مؤسس 32 سال
ملیحه سپیر کشفی- رئیس هیئت مدیره تهران- مؤسس 32 سال
ایران حّی مرادُف مشاور- مؤسس 32 سال
استر مرادُف موره دبیر- مؤسس 32 سال توران دردشتی عافار نایب رئیس 26 سال (تا پایان حیات)
محترم دردشتی قدیشاه- بازرس 31 سال
عزت الملوک صافانی- منتخب نایب رئیس- خزانه دار 25 سال
طوبی کیمیابخش سومخ- مشاور عالی 25 سال
اشرف حبرون نعیم- حسابدار 25 سال
طوبی دردشتی پورات- عضو هیئت مدیره 17 سال (تا پایان حیات)
ملوک عاشقیان- زرگریان بازرس 20 سال
منیره کوخابی نحمادی- منشی- زبان فارسی 20 سال
نعیما ناثان کهن منشی- زیان انگلیسی 15 سال
بدور ناتان منشه- بازرس 15 سال
دکتر ملیحه طبیبی نعمانیم- عضو هیئت مدیره 15 سال (تا پایان حیات)
پوران توفر نظریان- عضو هیئت مدیره 15 سال
رِبکا شرافتخواه زرو بابلی- عضو هیئت مدیره 15 سال
مهین ابرامی اعتصامی- عضو هیئت مدیره 13 سال
راشل میر ارجمند پیرنظر- عضو هیئت مدیره 12 سال
پروین حکیم بنارش -عضو هیئت مدیره 7 سال
مهین سومخ کامران -عضو هیئت مدیره 7 سال
فلورا ایسرائل افشانی- عضو هیئت مدیره 7 سال
ویکتوریا ناتان رهبر -عضو هیئت مدیره 6 سال (تا پایان حیات)
ملوک ربّان رحیم زاده- عضو هیئت مدیره 5 سال
عزیزه ذهابیان نهورای -عضو هیئت مدیره 5 سال
مه لقا کشفی رستگار -عضو هیئت مدیره 5 سال
مهین لوی الدین شرافتخواه- عضو هیئت مدیره 5 سال
عفت محبوبیان سهیم -عضو هیئت مدیره 5 سال

اسامی بنیان گزاران و مؤسسین سازمان بانوان یهود ایرانو سایر افراد وابسته

مبتکرین و پایه گذاران اولیه :
پروین حکیم – ایران ناوی
مؤسسین سازمان و یاران اولیه آنان :
شمسی حکمت – ملیحه کشفی – ایران مرادُف – استر موره- استر رون اُف- شریفه نعیم – ژینا شالم

خانم های ذیل در اوان خدمت خود از جانب سازمان بانوان به سازمان اُرت معرفی گردیدند و
کمیته ارت تهران را بطور شایسته ای بر پا نمودند :
منیژه سنهی
توریا پورات
مهین نیکبخت

اسامی رؤسای هیئت مدیره سازمان بانوان یهود ایران
در تهران و شهرستان ها

شمسی حکمت رئیس کّل هیئت مدیرهای تهران و شهرستان ها
ملیحه کشفی- رئیس هیئت مدیره در تهران
فریده شفا- رئیس هیئت مدیره در همدان
مارگریت یعقوب زاده -رئیس هیئت مدیره در اصفهان
ملیحه دردشتی- رئیس هیئت مدیره در آبادان
ایران پورات- رئیس هیئت مدیره در آبادان
راحل طبیبیان- رئیس هیئت مدیره در اراک


 

 
   
 

 

2

هیئت بانوان ایرانیان یهود، همراه با نماینده جوینت در تهران 1949 میلادی
 

 

 
   
 

 

3

از سمت راست به چپ :خانم حکمت، پوری مغووم- پری هارونیان- مری سینای- اختر حکیم- لوئیز گشن- فلورا افشانی- طوبا کروبیان- ویکتوریا طوبیان - خوش لسان - مهری سینای - ناهید شکریان- ملیحه کفشی- الیزا حلوی - 1974 - مرکز جویش کانسر سازمان بانوان یهودیان آمریکا
در بازدید خانم حکمت و خانم کشفی از آمریکا- لس آنجلس - جشن حنوکا

 

 
 
   
 

 

4

خانم شمسی حکمت در معرفی هیئت مدیره سازمان بانوان یهود ایران 1952 میلادی

 

 
   
 

 

5

اعضاء و هیئت بانوان ایرانیان یهود، همراه با نماینده جوینت در تهران 1950 میلادی
 

 

 
   
 

 

6

نشسته: الیزا حلوی- لوئیز گلشن- شمسی حکمت - ويکتوریا طوبیا - ملیحه کشفی بدیعه حکیم
ایستاده پوران مقوم- مهری طاهری - نيزت خلیلی - عزیز کرمانیان - عشرت سومخ - مهری سينايي - ناهید پیرنظر - شهلا نیک روش - مينو کوتال - فرح يافايي
سال 1996  اعضا هیئت مدیره سازمان بانوان یهودی ایرانی در لوس آنجلس
جشن پنجاهمین سالگرد سازمان بانوان يهود در ایران

 

 

 

گزارش مستند از فعالیت های سازمان بانوان یهود ایران در اواخر دهه 1330 خورشیدی

از پرورشگاه شماره 1 ، واقع در محله عودلاجان - خیابان سیروس
 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
دکتر ميترا مقبوله
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.