ناهید پیرنظر
 

ناهید پیرنظر

ناهید پیرنظرناهید پیرنظر فرزند الیاهو و منیر پیرنظر در 15 آذر 1323 خورشیدی (6 دسامبر 1944 میلادی) در شهر کرمانشاه چشم به جهان گشود. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران در دبستان فردوسی و سپس دبیرستان رضا شاه کبیر گذرانده، لیسانس خود را در رشته ادبیات انگلیس از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، در سال 1344 خورشیدی دریافت نمود. اولین درجۀ فوق لیسانس خود را در سال 1355خورشیدی در رشته تدریس زبان های دوّم با درجۀ ممتاز از دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه تهران دریافت کرد. پس از آن در آمریکا، دومین فوق لیسانس خود را در سال1377 خورشیدی (1998میلادی)، در رشتۀ ایرانشناسی و درجه دکترای خود را در سال 1383خورشیدی (2004میلادی)، در تاریخ یهود ایران و ادبیات فارسیهود از دانشگاه یو سی اِل اِ (UCLA) تحت نظارت استادانی چون پرفسور حسین ضییایی، پرفسور William Schniedewind وپرفسور آمنون نتصر از دانشگاه عبری اورشلیم دریافت نمود.
ناهید پیرنظر پس از اخذ درجۀ لیسانس در ایران تا زمانیکه برای ادامه تحصیل به آمریکا آمد ( 1355- 1344 خورشیدی برابر با 1976- 1965میلادی)، در مرکز زبانهای خارجی دانشگاه تهران، در دانشکده های ادبیات، هنرهای زیبا، پزشکی، دندانپزشکی، فنّی و علوم به تدریس زبان انگلیسی اشتغال داشت. سابقۀ تدریس او در آمریکا، در دوران دانشجویی با عناوین دستیار استاد و مُدَرِس در دانشگاه یو سی اِل اِ وکالج سانتا مونیکا ادامه یافته، پس از ا خذ درجۀ دکتری، در بخش های ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه یو سی اِل اِ همچنان ادامه دارد. ایشان در تابستان سال 1385 خورشیدی (2006میلادی) بنا به دعوت دانشگاه یشوای نیویورک،New York,Yeshiva University به تدریسِ تاریخ و فرهنگ یهودیان ا یران در آن دانشگاه پرداخت.
یکی از اقدامات اولیۀ فرهنگی ناهید پیرنظر، از سال 1379 خورشیدی (2000 میلادی)، تأسیس خانۀ اسناد و نُسَخ فارسیهود در لوس آنجلس میباشد. هدف این بنیادِ غیر انتفاعی، جمع آوری و باز نویسی رونوشت های آثار فارسیهود دریک مرکز است. این نُسَخ که بزبان فارسی و بحروف عبری نوشته شده اند، به حروف فارسیِ نو باز نویسی و با اندک ویراستاری و مقایسه با نسخه های مشابهِ قابلِ دسترس، بتدریج چاپ و در دسترس محققین آیندۀ فارسی زبان و علاقمندان قرار خواهند گرفت.
ناهید پیرنظر به هنگام تحصیل در دبیرستان، از طرف وزارت آموزش و پرورش برگزیده و بمدت یک سال بوسیلۀ بورس تحصیلی آمریکن فیلد سرویس به آمریکا برای تحصیل واخذ دیپلم دبیرستانی فرستاده شد. او پس از بازگشت بایران و پایان دوره لیسانس، علاوه بر تدریس در دانشگاه تهران، در دفتر این بورس در ایران استخدام و جزء کادر آن دستگاه (1351- 1344 خورشیدی) در بخش انتخاب بورسیه های ایرانیِ اعزامی به آمریکا و سرپرستی دانشجویان امریکاییِ مهمان در ایران، خدمت میکرد.
ناهید پیرنظر دوران تحصیلی خود را از دبستان تا دانشگاه، همواره با درجۀ ممتاز گذرانده و بهنگام اخذ درجۀ فوق لیسانس از دانشگاه تهران، با عنوان برجسته ترین دانشجوی دانشکدۀ علوم تربیتی، جایزۀ فرهنگ را از سوی وزارت علوم عالی، از دست پادشاه ایران در جشن آغاز سال تحصیلیِ سال1355خورشیدیِ دانشگاه تهران دریافت نمود.
سابقۀ فعالیت های اجتماعی و فرهنگی او در ایران با عضویت در سازمان دانشجویانِ یهود ابران از سال1342 خورشیدی (1963 میلادی) آغاز و پس از آن در سازمان فارغ التحصیلان همان مرکزدر تهران ادامه یافت. این فعالیت ها در آمریکا، ابتدا با همراهی در بنیان گزاری سازمان با نوان یهود ایرانی در لوس آنجلس (سال 1355 خورشیدی برابر با 1976 میلادی) آغاز شد. سازمانی که ایشان در سه دورۀ دو سا له، ریاست آن را( در سالهای 1980- 1978 و 1990- 1986 میلادی) بعهده داشته، همچنان بعنوان عضو ارشد و مشاور امور فرهنگی و دانشگاهی کماکان در آن بفعالیت مشغول است. از جمله سایر فعالیت های ایشان در آمریکا، عضویت در هیئت اجرایی بنیاد فرهنگی حبیب لوی است. ایشان در این بنیاد سمت های مشاورت امور فرهنگی را از آغاز تأسیس آن سازمان در 1997 میلادی، ریاست بخش فرهنگی و انتشارات را از سال 2004 میلادی و همچنین نظارت بر ویراستاری و چاپ کلیه نوشته های شخصی دکتر حبیب لوی را بر عهده داشته است.
ناهید پیرنظر در آمریکا، همچنین یکی از بنیان گزاران و اعضای اولیّۀ هیئت اجرائیه جامعۀ فارغ التحصیلان، بنام جامعۀ دانشوران و متعاقباً بنیاد جامعۀ دانشوران در فاصله سالهای 1991تا 1998 میلادی بوده است. ایشان در سالهای فعالیت خود در آن گروه، در سمت رابط فرهنگی جامعۀ دانشوران با پرفسور آمنون نتصر، ویراستار سه جلد پژوهشنامۀ "پادیاوند"، در دو جلد اوّل و دوّم این پژوهشنامه، کتاب "زن و شریعت یهود"Women and Jewish Law نوشتۀ راحل بیاله (Rachel Biale) و در جلد سوّم، کتاب "یهودیت زیر سلطۀ ایران" Judaism in Persia’s Shadow, نوشتۀ جان برکویست (Jon L. Berquist) را مختصراً اقتباس و با اضافاتی بدو زبان فارسی و انگلیسی گزا رش نموده است.
ناهید پیر نظر همچنین بکی از اعضای بنیان گزار سازمان غیر سیاسی مذهبی"فرهنگ" Farhang Foundation میباشد . هدف این سازمان که از سال 2008 میلادی در لوس آنجلس تأسیس یافته است، معرفی و ارتقاء فرهنگ ایرانی به نسل دوم ایرانی مقیم آمریکا و غیر ایرانیان است. ایشان در فاصله سالهای 2008 تا 2010 میلادی مقام دبیری هیئت اجرائیه این سازمان را بعهده داشته و در کمیته های منشعب آن کماکان فعالیت دارد.
مسائل مخصوص به زنان بطور اعم، و زنان یهودی ایرانی بطور اَخصّ، همواره گوشه ای از توجّه او را در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در برداشته است. تهیه و چاپ کتاب مصوّرِ ” چهره هایی از سازمان بانوان یهود ایران و سازمان بانوان یهود ایرانی مقیم کالیفرنیای جنوبی" به دو زبان فارسی و انگلیسی، در سال 2000 میلادی، همچنین فعالیت های ایشان در مورد قوانین طلاق در آیین یهودی که گِت خوانده میشود، نمودار این علاقه و توجّه است. ناهید پیرنظر در این راه با مراجعه به مراجع مذهبی اُرتُدکس یهودی آمریکایی، وکلای متخصص در این امر، همچنین ربانوت ابرانی در لوس آنجلس و با همکاری سازمان ایما در نیویورک، همواره سعی در راه یابی ترمیمِ قانون طلاق و دستیابی به یک عدالت همه جانبه که حقوق زنان در آن رعایت شود نموده است. در این راه ایشان تحت لوای سازمان بانوان یهودی ایرانی، نشست های دسته جمعی و سمینارهای گوناگونی با دعوت و شرکت رؤسای بیت دین اُرتُدکس آمریکایی، ربانوت ابرانی،وکلای متخصص و نمایندۀ نیویورک ترتیب داده است. تهیۀ ویژه نامه ای به سردبیری ایشان از سوی سازمان بانوان یهودی ایرانی بنام "راه حلّی برای طلاق شرعی، ،گِت و عَگونا" در بهار سال 2006 میلادی، نمونۀ دیگری از توجه او به حقوق زنان است.
شرکت او در کنفرانس های بین المللی و انتشار مقالات علمی ایشان در مورد موضوعات فرهنگی و اجتماعی در نشریات انگلیسی زبانIrano-Judaica وEncyclopedia on Jews in the Islamic World و نشریات فرهنگیِ فارسی زبان از جمله فصل نامه های ایرانشناسی، رَه آورد، شوفارِ لوس آنجلس و چشم اَنداز نمودار تحقیقات علمی وفعالیت های اجتماعی او است. ناهید پیرنظر در سال 1977 میلادی با همسرش جفری اُبرمَن، وکیلِ دادگستری، ازدواج نموده، ثمرۀ این ازدواج دو فرزند بنام های شیرین و یاسمن است که بترتیب مددکار اجتماعی و وکیل دادگستری میباشند.

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
دکتر ميترا مقبوله
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.