مناسبت ها و موعدیم

 عناوین جدید

سارح (سرح) بت آشر
12/29/2019
ملکه استر
12/22/2019
خلیل نهایی
12/4/2019
کوروش کبیر
10/11/2019
آنه فرانک
8/31/2019
موسیقی یهودیان اصفهان
5/17/2019
دائی یعقوب مصابند
5/16/2019
مرکز پژوهش و مطالعات ی
5/6/2019
پاناروما ( سراسرنما)
5/6/2019
فرج گلبان
4/5/2019
میراث فرهنگی یهودیان ا
3/22/2019
گفتگو با حاخام سلیمان
3/16/2019
مصاحبه با صیون ماه گرف
3/16/2019
ژاک ماهفر
1/25/2019
تاریخ شفاهی یهودیان اص
1/19/2019
صحبت های دکتر نوریل اس
1/19/2019
دکترهمایون آرام
11/17/2018
عکسهای خاطره انگیز کرد
11/15/2018
عکسهای خاطره انگیز کرد
11/15/2018
روح الئه کهنیم
10/3/2018
کتابخانه انجمن کلیمیان
7/11/2018
راو لـوی
6/24/2018
گذری از کوچه بزازها
6/4/2018
سازمان ایما
4/20/2018
روزی که اسم خودم را دا
4/18/2018
عبدالله زرگریان
2/28/2018
یهودیان همدان و مدرسه
2/11/2018
اسحق حکیم
2/1/2018
استیون اسپیلبرگ
1/5/2018
خیابان سیروس و خاطره ه
11/8/2017
آقاجان ابریشمی
11/4/2017
صیون ابراهیمی
10/16/2017
میرزا نورالله و میس نو
10/7/2017
صالح نیکو
9/11/2017
دیوید مختار
8/27/2017
صیون حکاکیان
7/30/2017
معماري کنيساهاي اصفهان
7/26/2017
عروج توبای تار زن
7/19/2017
ماشالئه عکاس
6/18/2017
کودک و نوجوانان
6/2/2017
آلبرت انیشتین
5/14/2017
لیورا
5/7/2017
فریبا صدیقیم
5/7/2017
زیگموند فروید
4/12/2017
جهود محله
4/3/2017
کنیسای خشنود
3/28/2017
بابُل
3/23/2017
تاریخچه حضور یهودیان د
3/23/2017
کنیسای پاراس
3/6/2017
سازمان پاراس
3/1/2017
موهبت زن بودن
2/16/2017
یهودیان کرد ایران
2/16/2017
رستگاری یعقوب
2/16/2017
شرح حال ایوب
2/16/2017
چهره های ماندگار
2/5/2017
همایون ابراهیمی
11/30/2016
گویش یهودیان همدان
11/22/2016
چارلی چاپلین
11/16/2016
حاج یشوعا یحزقل یادگار
10/26/2016

 مقالات

خمسه ( پنجه)
سگولا (تعویذ)
چشم زخم
چشم بد
واژه های اسطوره ای
واژه کلیمی
کتوبا
کتوبا در سیر تاریخ
طرح های متفاوت کتوبا
مقالات (قدرت حروف عبری)
بریت میلا
تلمود
یائین
شوفار
شبات
تفیلین
استخراج تقویم عبری
نحوه استخراج اوقات شرعی تفیلاها
منورا
بيت المقدس
مزوزا
کبالا
سفیروت یا صفات ملکوتی
گاه شمار یا تقویم
هفطارا
عدد هفت
عدد ده و نقش آن در فرهنگ یهود
گزینه های عدد «ده» در باورهای یهود
تورات و گزینه های دیگر عدد «10»
حروف عبری و نقش آنها در فرهنگ یهود
ریمونیم
بررسی الهیات شر در یهود
ستاره ماغن داوید
سفارادی ها و اشکنازی ها
سير شكل گيري و تدوين احكام در يهود
صیصیت
شفا بخشی در یهود
شاهین توراه
فارسيهود میراث یهودیان ایران
کسوف -نمایش قدرت الهی
-

 تاریخ و تاریخ سازان

 چهره های ماندگار

مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:

عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق

روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار

اساتید فرهنگی:
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها
:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

گویشهای اصیل:
شیرا و زیمرا
سخنرانی ها
گفتار ها
سرودهای روحانی
آواز

فرهیختگان یهودی جهان
آنه فرانک
راو لـوی
استیون اسپیلبرگ
آلبرت انیشتین
چارلی چاپلین
هارامبام
باروخ اسپينوزا
فـرانتس كـافكـا
زیگموند فروید

 تصاویر

 تاریخ به روایت تصویر

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت


میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد

 

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت

سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات

مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

 

کتب منتشر شده