مناسبت ها و موعدیم

 عناوین جدید

آئین سوگواری در یهودیت
9/29/2020
کنیسای خورشیدی
5/15/2020
طالع همدانی
3/23/2020
پروفسور ایرج لاله زاری
1/27/2020
تفیلین
1/16/2020
منورا
1/16/2020
حروف عبری و نقش آنها د
1/16/2020
شاهین توراه
1/16/2020
تعنیت تشعا بِ آو
1/16/2020
تعنیت هفدهم تموز
1/16/2020
عید شاووعوت
1/16/2020
عُومِر-لگ با عومر
1/16/2020
ايلانوت
1/16/2020
شمینی عصرت
1/16/2020
کیپور
1/16/2020
تشلیخ
1/16/2020
سلیحوت
1/16/2020
شباتهای مهم سال
1/16/2020
-
1/16/2020
آمنون نتصر
1/16/2020
راو داوید شوفط
1/16/2020
روح الله سپیر
1/16/2020
دكتر ابراهيم برال
1/16/2020
ملا مراد آقا لر
1/16/2020
ملیحه سپیر(کشفی)
1/16/2020
شلمو کهن صدق
1/16/2020
دکتر عزیزه برال
1/16/2020
مشفق همدانی
1/16/2020
سوکا
1/16/2020
آیین های مذهبی در تقوی
1/16/2020
دکتر حبیب لوی
1/16/2020
-
1/16/2020
-
1/16/2020
قدرت حرف ז (زئین)
1/16/2020
قدرت حرف א ( آلف )
1/16/2020
لُرد داود آلیانس
1/16/2020
مقالات (قدرت حروف عبری
1/16/2020
باروخ بروخیم
1/16/2020
بيت المقدس
1/16/2020
قدرت حرف ב ( بت )
1/16/2020
چشم بد
1/16/2020
عدد ده و نقش آن در فره
1/16/2020
چشم زخم
1/16/2020
گزینه های عدد «ده» در
1/16/2020
تورات و گزینه های دیگر
1/16/2020
قدرت حرف ד(دالت)
1/16/2020
یونا دردشتی
1/16/2020
هوشنگ ابرامی
1/16/2020
فارسيهود میراث یهودیان
1/16/2020
کبالا
1/16/2020
گاه شمار یا تقویم
1/16/2020
قدرت حرف ו(واو)
1/16/2020
قدرت اسم
1/16/2020
قدرت حرف ג (گیمل)
1/16/2020
سلیمان حئیم
1/16/2020
عدد هفت
1/16/2020
حنوکا
1/16/2020
هفطارا
1/16/2020
قدرت حرف ט ( تت )
1/16/2020

 مقالات

آئین سوگواری در یهودیت
خمسه ( پنجه)
سگولا (تعویذ)
چشم زخم
چشم بد
واژه های اسطوره ای
واژه کلیمی
کتوبا
کتوبا در سیر تاریخ
طرح های متفاوت کتوبا
مقالات (قدرت حروف عبری)
بریت میلا
تلمود
یائین
شوفار
شبات
تفیلین
استخراج تقویم عبری
نحوه استخراج اوقات شرعی تفیلاها
منورا
بيت المقدس
مزوزا
کبالا
سفیروت یا صفات ملکوتی
گاه شمار یا تقویم
هفطارا
عدد هفت
عدد ده و نقش آن در فرهنگ یهود
گزینه های عدد «ده» در باورهای یهود
تورات و گزینه های دیگر عدد «10»
حروف عبری و نقش آنها در فرهنگ یهود
ریمونیم
بررسی الهیات شر در یهود
ستاره ماغن داوید
سفارادی ها و اشکنازی ها
سير شكل گيري و تدوين احكام در يهود
صیصیت
شفا بخشی در یهود
شاهین توراه
فارسيهود میراث یهودیان ایران
کسوف -نمایش قدرت الهی
-

 تاریخ و تاریخ سازان

 چهره های ماندگار

مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:

عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق

روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار

اساتید فرهنگی:
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها
:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

گویشهای اصیل:
شیرا و زیمرا
سخنرانی ها
گفتار ها
سرودهای روحانی
آواز

فرهیختگان یهودی جهان
آلفرد دریفوس
آنه فرانک
راو لـوی
استیون اسپیلبرگ
آلبرت انیشتین
چارلی چاپلین
هارامبام
باروخ اسپينوزا
فـرانتس كـافكـا
زیگموند فروید

 تصاویر

 تاریخ به روایت تصویر

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت


میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد

 

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت

سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات

مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

 

کتب منتشر شده