Culture Jewish Iran

 مناسبت ها و موعدیم

 عناوین جدید

زیگموند فروید
4/12/2017
جهود محله
4/3/2017
کنیسای خشنود
3/29/2017
بابُل
3/23/2017
تاریخچه حضور یهودیان در بابل
3/23/2017
کنیسای پاراس
3/6/2017
سازمان پاراس
3/2/2017
موهبت زن بودن
2/16/2017
یهودیان کرد ایران
2/16/2017
رستگاری یعقوب
2/16/2017
شرح حال ایوب
2/16/2017
چهره های ماندگار
2/6/2017
حاخام حکیم نور محمود نهورای
1/12/2017
همایون ابراهیمی
11/30/2016
گویش یهودیان همدان
11/22/2016
چارلی چاپلین
11/16/2016
حاج یشوعا یحزقل یادگار
10/26/2016
پاناروما ( سراسرنما)
10/22/2016
مقالات (قدرت حروف عبری)
10/16/2016
آقایقوتیئل
9/22/2016
همدان
8/30/2016
ژانت کهن صدق
8/17/2016
بهشتیه همدان
8/14/2016
حمام یهودیان همدان
8/14/2016
کنیسای بزرگ همدان
8/14/2016
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
8/10/2016
کتب دیجیتال
7/24/2016
قدرت حرف ט ( تت )
7/15/2016
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی
7/6/2016
واژه های اسطوره ای
7/4/2016
موسی آزادگان
6/18/2016
قدرت حرف ח (خت)
6/17/2016
عکسهای خاطره انگیز همدان
5/29/2016
هارامبام
5/28/2016
کتب عبری
5/24/2016
همایون سامیح
5/8/2016
قدرت حرف ז (زئین)
4/28/2016
واژه کلیمی
4/27/2016
ربای الیاهو بن حئیم
4/25/2016
مرتضی خان نی داوود
4/25/2016
حاخام حئیم موره
4/25/2016
هما سرشار
4/25/2016
هوشنگ ابرامی
4/25/2016
آمنون نتصر
4/25/2016
روح الله سپیر
4/25/2016
راو داوید شوفط
4/25/2016
ملا مراد آقا لر
4/25/2016
دكتر ابراهيم برال
4/25/2016
دکتر حبیب لوی
4/25/2016
دکتر رحیم کهن
4/25/2016
پروفسور شموئیل رهبر
4/25/2016
یونا دردشتی
4/25/2016
لُرد داود آلیانس
4/25/2016
شمسی مرادپور (حکمت)
4/25/2016
شلمو کهن صدق
4/25/2016
ملیحه سپیر(کشفی)
4/25/2016
دکتر عزیزه برال
4/25/2016
مشفق همدانی
4/25/2016
طالع همدانی
4/25/2016

 مقالات

واژه های اسطوره ای
واژه کلیمی
کتوبا
کتوبا در سیر تاریخ
طرح های متفاوت کتوبا
مقالات (قدرت حروف عبری)
بریت میلا
تلمود
یائین
شوفار
شبات
تفیلین
استخراج تقویم عبری
نحوه استخراج اوقات شرعی تفیلاها
منورا
بيت المقدس
مزوزا
کبالا
سفیروت یا صفات ملکوتی
گاه شمار یا تقویم
هفطارا
عدد هفت
عدد ده و نقش آن در فرهنگ یهود
گزینه های عدد «ده» در باورهای یهود
تورات و گزینه های دیگر عدد «10»
حروف عبری و نقش آنها در فرهنگ یهود
ریمونیم
بررسی الهیات شر در یهود
ستاره ماغن داوید
سفارادی ها و اشکنازی ها
سير شكل گيري و تدوين احكام در يهود
صیصیت
شفا بخشی در یهود
شاهین توراه
فارسيهود میراث یهودیان ایران
کسوف -نمایش قدرت الهی
-

 تاریخ و تاریخ سازان

 چهره های ماندگار

مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:

عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق

روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
موسی آزادگان
مهندس عزیز دانش راد
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبائی
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
پروانه صراف

اساتید فرهنگی:
ابراهیم سعیدیان
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان

گوناگون:
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها
:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

گویشهای اصیل:
شیرا و زیمرا
سخنرانی ها
گفتار ها
سرودهای روحانی
آواز

فرهیختگان یهودی جهان
چارلی چاپلین
هارامبام
باروخ اسپينوزا
فـرانتس كـافكـا

 تصاویر

 تاریخ به روایت تصویر

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
پسیان
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت


میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد

 

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت

سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات

مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس

 

کتب منتشر شده